7 bí quyết chăm sóc khách hàng

7 bí quyết chăm sóc khách hàng

Tỷ lệ khách hàng rời bỏ là tỷ lệ khách hàng chấm dứt sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm của bạn sau một thời gian sử dụng. Nó được tính bằng cách chia số ...