A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ GTVT tăng nhiều nhất chỉ số cải cách hành chính

So sánh kết quả giữa năm 2019 và 2020 thì có 15/17 bộ đạt Chỉ số PAR INDEX tăng cao hơn so với năm 2019. Trong đó, tăng nhiều nhất là Bộ Giao thông vận tải (+5,40%).

15/17 bộ đạt Chỉ số PAR INDEX 2020 tăng cao

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 (SIPAS 2020) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2020).


So với năm 2019 điểm số của Bộ GTVT tăng 5,40 điểm
là năm thứ 2 liên tiếp tăng 5,40 điểm và đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp
Bộ GTVT có trị số điểm tăng cao nhất trong 17 Bộ, ngành

Kết quả năm 2020 các bộ cho thấy, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp tiếp tục là 3 đơn vị đạt kết quả Chỉ số PAR INDEX trên 90%.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt Chỉ số PAR INDEX năm 2020 cao nhất ở năm thứ sáu liên tiếp với kết quả là 95,88%, cao hơn 12,64% so với Bộ Giáo dục và đào tạo, đơn vị có kết quả Chỉ số PAR INDEX thấp nhất với giá trị 83,24%.

So sánh kết quả giữa năm 2019 và 2020 thì có 15/17 bộ đạt Chỉ số PAR INDEX tăng cao hơn so với năm 2019. Trong đó, tăng nhiều nhất là Bộ Giao thông vận tải (+5.40%). Hai bộ có kết quả Chỉ số PAR INDEX giảm là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (-2,19%), Bộ Giáo dục và đào tạo (- 1%).

Phân tích giá trị trung bình của các chỉ số thành phần theo từng lĩnh vực cho thấy, có 5/7 chỉ số thành phần có giá trị trung bình tăng hơn so với năm 2019 và 2/7 chỉ số thành phần có giá trị trung bình giảm so với năm 2019. Đó là các chỉ số thành phần "Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước" và "Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức".

Quảng Ninh, Hải Phòng đạt kết quả Chỉ số PAR INDEX từ 90% trở lên

Đối với kết quả Chỉ số PAR INDEX năm 2020 của các tỉnh, thành phố được phân theo 3 nhóm.

Nhóm A, đạt kết quả Chỉ số PAR INDEX từ 90% trở lên, gồm 2 tỉnh, thành phố (Quảng Ninh, Hải Phòng). Nhóm B, đạt kết quả Chỉ số từ 80% - dưới 90%, gồm 56 tỉnh, thành phố. Nhóm C, đạt kết quả Chỉ số từ 70% - dưới 80%, gồm 5 tỉnh, thành phố.

Theo đánh giá, Chỉ số PAR INDEX 2020 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kết quả đạt giá trị trung bình là 83,72%, cao hơn 2,57% so với giá trị trung bình năm 2019 và đạt giá trị cao nhất trong 5 năm gần đây.

So sánh kết quả của 63 địa phương cho thấy, có 38 đơn vị đạt Chỉ số PAR INDEX cao hơn giá trị trung bình của cả nước. Đáng chú ý, năm 2020 có 58 địa phương đạt Chỉ số PAR INDEX trên 80%. Trong khi đó, năm 2019 chỉ có 44 đơn vị và năm 2018 chỉ có 9 đơn vị thuộc nhóm này.

Có 58 tỉnh, thành phố có kết quả Chỉ số PAR INDEX tăng cao hơn so với năm 2019. Địa phương tăng điểm cao nhất là Bến Tre (+9,42%), tăng thấp nhất là Thái Bình (+0,7%). Mặc dù vậy, vẫn còn 5 địa phương có kết quả Chỉ số PAR INDEX giảm so với năm 2019 là Phú Yên, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bắc Kạn, Kiên Giang, trong đó, đơn vị giảm nhiều nhất là Phú Yên (-3,94%).

Trong năm 2020, cả 6 vùng kinh tế đều có giá trị trung bình Chỉ số PAR INDEX tăng cao hơn so với năm 2019 và đều đạt giá trị trên 80%. Giá trị trung bình cao nhất là vùng kinh tế Đông Nam Bộ với kết quả đạt 85,88%; tiếp theo là khu vực Đồng bằng sông Hồng, đạt 85,51%. Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là vùng kinh tế đạt giá trị thấp nhất, với kết quả là 81,41%.

Người dân mong muốn tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính

Năm 2020 là năm thứ tư Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trong phạm vi cả nước.

Kết quả cho thấy, có 5,13% người dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần để thực hiện dịch vụ công. Việc người dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần xảy ra tại 63/63 tỉnh.

Có 1,23% người dân, tổ chức bị phiền hà, sách nhiễu; 0,59% người dân, tổ chức phải nộp thêm tiền ngoài phí/lệ phí - hay còn gọi là tiền "bôi trơn".

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung trong cả nước năm 2020 là 85,48%.

Chỉ số hài lòng của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nằm trong khoảng 75,68% - 95,76% với giá trị trung vị là 85,17%. Khoảng cách chênh lệch giữa tỉnh có chỉ số hài lòng cao nhất và tỉnh có chỉ số hài lòng thấp nhất là 20,08%.

Các tỉnh có chỉ số hài lòng thuộc nhóm cao nhất là: Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc. Các tỉnh có chỉ số hài lòng thuộc nhóm thấp nhất là: Bình Thuận, Đắk Lắk, Cao Bằng, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Kiên Giang và Bình Phước.

Trong 3 cấp hành chính, cấp xã có chỉ số hài lòng cao nhất (88,18%) và cấp tỉnh có chỉ số hài lòng thấp nhất (85,43%). Trong 8 nhóm lĩnh vực, nhóm lĩnh vực giao thông, vận tải có chỉ số hài lòng cao nhất (89,88%) và nhóm lĩnh vực đất đai, môi trường có chỉ số hài lòng thấp nhất (83,20%).

Ba nội dung mà người dân, tổ chức mong đợi nhất trong số 12 nội dung được lấy ý kiến năm 2020 là: Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, với số người dân, tổ chức mong đợi chiếm 54,02%; bên cạnh đó là rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và tăng cường nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Hai nội dung mà người dân, tổ chức mong đợi nhiều nhất trong suốt 4 năm qua là tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Nội dung mà người dân, tổ chức mong đợi nhiều thứ 3, kể từ năm 2017 - 2019, là tăng cường các hình thức thông tin và đến năm 2020, là tăng cường nhận hồ sơ và trả kết quả qua đường bưu điện.

Chỉ số SIPAS 2020 đã phản ánh kịp thời tác động của đại dịch COVID-19 đối với người dân, làm thay đổi nhu cầu, mong đợi của người dân về phương thức cung ứng dịch vụ công.

                                                                                                                                                                                         T.H


Tin liên quan

Thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam
Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Bộ GTVT
Ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT giai đoạn 2021-2025
Kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận Một cửa) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% TTHC đủ điều kiện thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT trong năm 2021
Hải Phòng sử dụng dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực GTVT để phòng chống dịch
Công bố Danh mục, quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa
Công bố Danh mục, quy trình điện tử giải quyết từng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa
Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ GTVT
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT
11 thủ tục hành chính hàng hải tham gia Cơ chế một cửa quốc gia

Tin nổi bật