A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT giai đoạn 2021-2025

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông vừa ký Quyết định số 1103/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021-2025.

Nội dung Kế hoạch gồm: Thống kê kết quả giải quyết TTHC tại các Vụ; Tổng cục, các Cục thuộc Bộ; Triển khai thực hiện kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực: Xây dựng, nâng cấp hệ thống thông tin phục vụ triển khai công tác số hóa kết quả giải quyết TTHC; Trên cơ sở kết quả thống kê kết quả giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị tiến hành lựa Văn phòng Bộ Các Vụ có TTHC; Tổng cục, các Cục thuộc Bộ TTCNTT: Giai đoạn 1 (Tháng 8/2021), 40% kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực được số hóa. Số lượng kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực được số hóa chọn các TTHC phù hợp để thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực (ưu tiên các TTHC đã thực hiện cung cấp dịch vụ công ở mức 3,4…); Kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Kiểm tra việc triển khai, thực hiện kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây!

Phụ lục Quyết định xem Tại đây!

 


Tin liên quan

Kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận Một cửa) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% TTHC đủ điều kiện thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT trong năm 2021
Hải Phòng sử dụng dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực GTVT để phòng chống dịch
Công bố Danh mục, quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa
Công bố Danh mục, quy trình điện tử giải quyết từng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa
Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ GTVT
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT
11 thủ tục hành chính hàng hải tham gia Cơ chế một cửa quốc gia
Công bố quy trình nội bộ giải quyết từng TTHC được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Cơ quan Bộ GTVT
Công bố TTHC được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT
100% thủ tục hàng không thực hiện qua bộ phận một cửa

Tin nổi bật