A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề nghị lấy ý kiến nội dung quy trình điện tử để giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải

Thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc xây dựng các quy trình điện tử để giải quyết thủ tục hành chính của từng đơn vị, đến nay cơ bản đã hoàn thành để trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành.

Để có cơ sở ban hành Quyết định công bố quy trình điện tử để giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa, đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát lại và có ý kiến đối với nội dung các quy trình điện tử của đơn vị  mình giải quyết.

Cụ thể, nội dung các đơn vị tại đây:

STT

Cơ quan, đơn vị

Link tải file

Ghi chú

1

Vụ Kết cấu hạ tầng

/upload/2005594/20210629/3e4f7e19765405bb4622b2557926253fCQB_KhongLienThong.zip /upload/2005594/20210629/5a032ac6e1198be659c43021c1859123CQB_LienThong.zip

 

2

Vụ Tổ chức cán bộ

/upload/2005594/20210629/3e4f7e19765405bb4622b2557926253fCQB_KhongLienThong.zip

 

3

Vụ Vận tải

/upload/2005594/20210629/3e4f7e19765405bb4622b2557926253fCQB_KhongLienThong.zip

 

4

Tổng cục ĐBVN

/upload/2005594/20210629/5643f78d98119104fb097f8094ee6d7dDBVN.zip

 

5

Cục Hàng không Việt Nam

/upload/2005594/20210629/19209481ca3850f75300f6c797d42adcHKVN.zip

 

6

Cục Hàng hải Việt Nam

/upload/2005594/20210629/9c7da8f8ab811f80c6380b4ec12257c0HHVN.zip

/upload/2005594/20210629/5a032ac6e1198be659c43021c1859123CQB_LienThong.zip

 

7

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

/upload/2005594/20210629/deb7327a7e95719d75d8920f7e84c5f6DTVN.zip

 

8

Cục Đường sắt Việt Nam

/upload/2005594/20210629/1c945c2e25c23da29d6bad4aa44f68bfCucDSVN.zip

 

9

Cục Đăng kiểm Việt Nam

/upload/2005594/20210629/cea54ac8641f532d0373101b9f271d3dDKVN.zip

 


Tin liên quan

Tin nổi bật