Đề nghị lấy ý kiến nội dung quy trình điện tử để giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải
Đề nghị lấy ý kiến nội dung quy trình điện tử để giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải
Thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan ...
Đọc thêm

Tin nổi bật