A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính

Ngày 16/10, Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ đã ban hành công văn số 2782/CTPH-BTTTT-BNV về Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính.
http://www.mt.gov.vn/tthc/tin-tuc/14195/xay-dung-chuong-trinh-phoi-hop-thuc-day-gan-ket-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-voi-cai-cach-hanh-chinh-.aspx

Tin liên quan

Chưa có bài viết nào

Tin nổi bật