A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục triển khai có hiệu quả CCHC trong năm 2016

Chiều nay (22/2), Thứ trưởng phụ trách Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp về kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2016. Các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước Bộ GTVT và đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự cuộc họp.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC Quý I/2016 của Vụ Tổ chức cán bộ cho biết: Triển khai kế hoạch CCHC năm 2016, theo đó đã ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ GTVT; Kế hoạch tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật về GTVT; Kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ... Đồng thời ban hành Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 – 2020.

Theo ông Trần Văn Lâm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ: Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch chấm điểm chỉ số CCHC năm 2015, nội dung có một số thay đổi về cách đánh giá và thang điểm. “Vụ Tổ chức cán bộ đã có văn bản hướng dẫn gửi tới các đơn vị. Để dễ tra cứu, theo dõi và đánh giá điểm chính xác, Vụ đã hợp nhất các nội dung có sự thay đổi vào bộ chỉ số; đến nay, Vụ đã nhận được kết quả đánh giá, chấm điểm của các đơn vị và đang tiến hành rà soát, đối chiếu với tài liệu kiểm chứng đề tổng hợp gửi Bộ Nội vụ trước ngày 28/02/2016” – ông Lâm cho biết.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chủ trì cuộc họp

Giám đốc Trung tâm CNTT Phạm Duy Ninh báo cáo tại cuộc họp

Về triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2016: Bộ đã ban hành kế hoạch CCHC năm 2016, trên cơ sở các nhiệm vụ được phân công và tiến độ của kế hoạch; Tổng cục và các Cục cần tăng cường tập trung nguồn lực tài chính và sử dụng hiệu quả phục vụ chương trình, kế hoạch CCHC của đơn vị; Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về CCHC, các chương trình hoạt động CCHC bằng nhiều hình thức; Tiếp tục rà soát bổ sung tài liệu kiểm chứng, diễn giải; hoàn thiện báo cáo và gửi Bộ Nội vụ.

Tiếp tục chủ trì thực hiện công tác cải cách thể chế và cải cách thủ tục hành chính, cụ thể: Vụ Pháp chế chủ trì bám sát tiến độ chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016, thường xuyên báo cáo lãnh đạo Bộ về tiến độ và chất lượng; Thống kê, công bố, cập nhật và công khai đầy đủ, kịp thời 100% thủ tục hành chính được ban hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Đẩy nhanh lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức thực hiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ; thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Xây dựng, phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách...

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC Bộ GTVT và đại diện lãnh đạo các đơn vị đã có báo cáo cụ thể về tình hình triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của đơn vị mình.

Ông Nguyễn Hữu Trí, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam báo cáo: Cục đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2016 và hoàn thành 100% kế hoạch tháng 1, 2; đồng thời tiến hành rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ theo Đề án 896 và báo cáo Bộ GTVT trước ngày 25/2/2016; Cục cũng đã ban hành quy chế, triển khai thực hiện đánh giá lao động hàng tháng; Triển khai 5 dịch vụ công trực tuyến với các thủ tục liên quan đến nhập khẩu phương tiện xe cơ giới, triển khai 2 thủ tục mức độ 3 với lĩnh vực đường sắt và cải tạo xe cơ giới.

Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT trong năm 2015, ông Phạm Duy Ninh, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin cho biết, năm 2015 đã khắc phục được những khó khăn và qua đánh giá, kiểm tra, theo dõi đã đạt được kết quả tích cực.

Liên quan đến dịch vụ công trực tuyến về đăng kiểm, ông Phạm Duy Ninh cho biết: dịch vụ công hải quan một cửa được triển khai đã mang lại hiệu quả to lớn cho doanh nghiệp cũng như trong quá trình phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ. Bên cạnhđó, số lượng hồ sơ phê duyệt trên hệ thống trực tuyến trong công tác hàng hải cũng chiếm tới trên 70% hồ sơ thực tế. Ngoài ra, công tác đường thủy nội địa cũng đang được triển khai rất quyết liệt.

Theo ông Ninh, hiện nay,  trong số 18 thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đang tham gia 1 cửa quốc gia thì có 5 thủ tục của hàng hải, 5 thủ tục của đăng kiểm, 4 thủ tục của đường thủy nội địa và  4 của đường bộ. "Thực hiện theo Nghị Quyết 36 của Chính phủ, năm 2016 sẽ là năm trọng tâm tập trung vào dịch vụ công trực tuyến. Hiện, Trung tâm đang được Bộ giao chủ trì xây dựng hai hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong năm nay là hệ thống cung cấp biển hiệu lái xe ô tô và hệ thống dịch vụ công và dự kiến sẽ hoàn thành hai hệ thống này trong Quý I/2016" - ông Ninh cho biêt.

Đánh giá mức độ quan trọng và sự quyết liệt trong công tác CCHC của Bộ GTVT, Thứ trưởng phụ trách Nguyễn Hồng Trường nhấn mạnh, cải cách hành chính quan trọng nhất là sự quan tâm của người đứng đầu, lãnh đạo các đơn vị phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên liên tục, phải có quan điểm của người đứng đầu truyền đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sớm tìm ra những bất cập trong quá trình làm việc để đồng bộ trong quản lý, điều hành.

Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tổ chức họp và triển khai các Quyết định 4504 và Quyết định 4518 của Bộ trưởng bằng các công việc cụ thể; đồng thời yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ tiến hành kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện triển khai các Quyết định đó và có báo cáo kết quả hàng tháng về Bộ.

"Phải liên tục hoàn thiện, cải cách tổ chức bộ máy; thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhưng phải có hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ có tiêu chí cụ thể đối với từng chức danh; xây dựng trình độ, văn hóa công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tiết kiệm trong công tác chi tiêu hành chính" - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng yêu cầu Trung tâm Công nghệ thông tin nhanh chóng hoàn chỉnh phần mềm văn bản để đưa vào sử dụng hiệu quả; tăng cường dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ hàng tháng có văn bản chỉ đạo, nhắc nhở các Cục, vụ thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tr. B


Tin liên quan

Tin nổi bật