A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến các TTHC trong lĩnh vực GTĐTNĐ

Thứ trưởng Nguyễn Nhật vừa ký ban hành Quyết định số 4031/QĐ-BGTVT ngày 12/11/2015 phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến các TTHC trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.
http://www.mt.gov.vn/tthc/tin-tuc/38711/phe-duyet-phuong-an-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-va-ke-hoach-cung-cap-dich-vu-cong-truc-tuyen-cac-tthc-trong-linh-vuc-gtdtnd.aspx

Tin liên quan

Tin nổi bật