A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT

Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã ký ban hành Quyết định số 810/QĐ-BGTVT, ngày 28/3/2017 về việc công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Theo đó, Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cập nhật thủ tục hành chính được công bố sửa đổi vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT được công bố sửa đổi và nội dung chi tiết của thủ tục xem tại đây.


Tin liên quan

Tin nổi bật