A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ GTVT giao nhiệm vụ triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ

Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 722/QĐ-BGTVT giao nhiệm vụ triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.

Theo đó, Quyết định giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ cho các cơ quan, đơn vị tại Phụ lục kèm theo.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục để tổ chức thực hiện bảo đảm mục tiêu, chất lượng và tiến độ theo yêu cầu tại Quyết định số 169/QĐ-BCĐCCHC ngày 11/3/2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; định kỳ báo cáo tình hình và kết quả thực hiện (tổng hợp chung trong báo cáo cải cách hành chính định kỳ).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định số 722/QĐ-BGTVT xem Tại đây!


Tin liên quan

Cảng vụ hàng hải TP.HCM đẩy mạnh thủ tục điện tử, phòng chống dịch Covid-19
Công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ lĩnh vực đường sắt
Khánh Hòa: Giải quyết gần 3.390 hồ sơ liên quan lĩnh vực giao thông vận tải
Sở GTVT An Giang giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
Sở GTVT Quảng Ngãi: Đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết hồ sơ nộp trực tuyến để góp phần phòng ngừa dịch bệnh Covid-19
Bắc Kạn: Kết quả sau 1 năm thực hiện việc đăng ký, cấp biển số xe nhanh
Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh đột phá trong cải cách hành chính
Làm mạnh, đồng loạt dịch vụ công trực tuyến sẽ thúc đẩy cải cách hành chính
Danh mục văn bản điện tử không kèm bản giấy
Thúc đẩy thực hiện “Một cửa, một lần dừng” tại cửa khẩu Mộc Bài (Việt Nam) – Bà Vẹt (Campuchia)
Bộ GTVT công bố nhiều thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hàng không được sửa đổi, bãi bỏ

Tin nổi bật