A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ GTVT công bố sửa đổi và thay thế thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký ban hành Quyết định số 1574/QĐ-BGTVT ngày 30/5/2017 công bố sửa đổi và thay thế thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Theo đó, vụ Pháp chế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cập nhật các thủ tục hành chính được công bố sửa đổi và thay thế vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thủ tục hành chính được công bố sửa đổi, thay thế và nội dung chi tiết xem tại đây.


Tin liên quan

Tin nổi bật