A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ GTVT công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký ban hành Quyết định số 416/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2017 công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Theo đó, công bố sửa đổi các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải và Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính được sửa đổi tại Phụ lục I và II.

Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cập nhật các thủ tục hành chính được công bố bổ sung, sửa đổi và thay thế vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Tin liên quan

Tin nổi bật