A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ GTVT công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký ban hành Quyết định số 2555/QĐ-BGTVT ngày 31/8/2017 về việc công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Theo Quyết định, Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cập nhật các thủ tục hành chính được công bố sửa đổi vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chi tiết các thủ tục hành chính được công bố sửa đổi và nội dung chi tiết của các thủ tục xem tại đây.


Tin liên quan

Bộ GTVT Công bố sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Bộ GTVT công bố bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Bộ GTVT công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Bộ GTVT công bố sửa đổi và thay thế thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Bộ GTVT công bố sửa đổi, bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Bộ GTVT công bố bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT
Bộ GTVT công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Bộ GTVT ban hành Kế hoạch tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2016
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử
Tiếp tục triển khai có hiệu quả CCHC trong năm 2016
Phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến các TTHC trong lĩnh vực GTĐTNĐ

Tin nổi bật