A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ GTVT công bố bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ

Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã ký ban hành Quyết định số 3564/QĐ-BGTVT, ngày 15/11/2016 về việc công bố bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Theo đó, Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cập nhật các thủ tục hành chính được công bố bổ sung, sửa đổi và thay thế vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thủ tục hành chính được công bố bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ xem tại đây.


Tin liên quan

Tin nổi bật