A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử

Ngày 1/3, Thứ trưởng phụ trách Nguyễn Hồng Trường đã ký ban hành Quyết định số 600/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử của Bộ GTVT nhằm cụ thể hóa những nhiệm vụ đã được xác định tại Nghị quyết; trong đó, tập trung tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành GTVT để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Đưa Bộ GTVT trở thành Bộ dẫn đầu về xây dựng Chính phủ điện tử. Kế hoạch cũng nêu rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu kèm theo.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nội dung chi tiết Quyết định xem tại đây.


Tin liên quan

Tin nổi bật