Bộ GTVT ban hành kế hoạch về CCHC chính sách BHXH
Bộ GTVT ban hành kế hoạch về CCHC chính sách BHXH
Bộ trưởng Bộ GTVT vừa có Quyết định số 72/QĐ/BGTVT ban hành kế hoạch của Bộ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bày BCH Trung ương khóa XII và Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về cải cách hành chính ...
Đọc thêm

Tin nổi bật