Kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận Một cửa) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận Một cửa) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông vừa ký Quyết định số 1088/QĐ-BGTVT về việc kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Bộ phận Một cửa) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan ...
Đọc thêm
Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% TTHC đủ điều kiện thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT trong năm 2021
Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% TTHC đủ điều kiện thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT trong năm 2021
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông vừa ký Quyết định số 1085/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% TTHC đủ điều kiện thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT trong năm 2021.
Đọc thêm
Công bố quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Cơ quan Bộ Giao thông vận tải  (24/11/2020)
Công bố quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Cơ quan Bộ Giao thông vận tải (24/11/2020)
Hải Phòng tạm dừng hoạt động vận tải hành khách du lịch, xe buýt và xe taxi vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thành phố Theo đó, tại Văn bản số 410/SGTVT-QLVT ngày 22/2, Sở GTVT Hải Phòng yêu cầu, tạm đình chỉ các hoạt động vận chuyển khách du ...
Đọc thêm

Tin nổi bật