Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 722/QĐ-BGTVT giao nhiệm vụ triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính ...
Bộ trưởng Bộ GTVT vừa có Quyết định số 72/QĐ/BGTVT ban hành kế hoạch của Bộ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bày BCH ...

Tin tức nổi bật

Chưa có bài viết nào