Thông tin thời tiết
Giới thiệu một số văn bản, bài viết đăng trên Công báo và Tạp chí TL: T9 năm 2018
(01/08/2019)   10
Nhằm cung cấp cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã có những kiến thức mới về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; hướng dẫn các k...
Giới thiệu một số văn bản, bài viết đăng trên Công báo và Tạp chí TL: T9 năm 2018
(01/08/2019)   10
Nhằm cung cấp cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã có những kiến thức mới về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; hướng...
Giới thiệu một số văn bản, bài viết đăng trên Công báo và Tạp chí TL: T9 năm 2018
(01/08/2019)   10
Nhằm cung cấp cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã có những kiến thức mới về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; hướng...
Giới thiệu một số văn bản, bài viết đăng trên Công báo và Tạp chí TL: T9 năm 2018
(01/08/2019)   10
Nhằm cung cấp cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã có những kiến thức mới về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; hướng...
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 0
Hôm qua : 1
Tháng 01 : 12
Năm 2020 : 12