Cung cấp sẵn địa chỉ của các Trang tin điện tử liên quan nhiều đến Hội:  

  • Trang tin của Bộ/Ngành Trung ương liên quan: Bộ Công thương, Cục Xúc tiến Thương mại, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thuế, Trung tâm hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực, …
  • Trang tin của Sở/Ban/Ngành của tỉnh liên quan: UBND tỉnh, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở Công thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Trung tâm đào tạo và Cung ứng nhân lực tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban QLDA các KCN, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Sở KH&CN, UBMTTQ tỉnh, Liên minh HTX tỉnh,…
  • Trang tin của các đối tác: Các đối tác quan trọng của Hiệp hội, các doanh nghiệp lớn có nhiều loại hàng hóa/dịch vụ để cung cấp cho các DN trong Hiệp hội,...
  • Trang tin của Hiệp hội bạn: Hội Chữ thập đỏ, Hiệp hội doanh nghiệp khác.