1. Đối tượng được xem xét công nhận là Hội viên của Hiệp hội gồm:

- Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực đầu tư phát triển, khai thác, vận hành, kinh doanh, hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực Bất động sản.

- Các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực Bất động sản như: tư vấn, sản xuất vật tư, vật liệu Xây dựng, trang thiết bị nội thất...

- Các cá nhân làm công tác nghiên cứu khoa học, quản lý thuộc các ngành có liên quan (kinh tế tài chính, ngân hàng, xây dựng, giao thông vận tải, du lịch, trường Đại học...).

 

2. Thủ tục đăng ký làm hội viên Hiệp hội bao gồm:

- Đơn đăng ký trở thành hội viên (ghi đầy đủ theo mẫu in sẵn và ký tên người đại diện, đóng dấu cơ quan, đơn vị công tác)

-Thông tin hội viên (ghi đầy đủ theo mẫu in sẵn và ký tên người đại diện, đóng dấu cơ quan, đơn vị (nếu là tổ chức)

-Bản sao Quyết định thành lập, Đăng ký kinh doanh (nếu thuộc diện phải đăng ký)

-Ảnh mầu (03 ảnh 3x4 và 03 ảnh 4x6) để làm thẻ Hội viên và giới thiệu trên trang Website của Hiệp hội.

- Bản sao CMTND (đối với Hội viên Cá nhân).

- Bản sao phiếu xác nhận đã chuyển phí gia nhập Hiệp hội, hội phí.

 

3. Theo qui định của Hiệp hộimức phí gia nhập Hiệp hội và Hội phí hàng năm như sau:

- Phí gia nhập Hiệp hội (đúng một lần khi nộp đơn xin gia nhập Hiệp hội)

+ Đối với Tổ chức: 03 triệu đồng Việt Nam

+ Cá nhân: Không

- Hội phí hàng năm của Hội viên gồm các mức:

+ 5 triệu đồng Việt Nam/năm đối với Hội viên có vốn điều lệ dưới 10tỷ đồng.

+10 triệu đồng Việt Nam/năm đối với Hội viên có vốn điều lệ từ 10tỷ đồng trở lên.

+ Cá nhân: 500.000 đồng Việt Nam/năm

- Các đơn vị chuyển phí gia nhập Hiệp hội và Hội phí hàng năm vào Tài khoản của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam theo địa chỉ sau:

+ Tên tài khoản: Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

+ Số tài khoản: 00 11 000 42 42 16

+ Tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Sở giao dịch.

- Sau khi Văn phòng Hiệp hội nhận được phí và Hội phí của các Hội viên, Văn phòng Hiệp hội sẽ thông báo để từng Hội viên biết.

 

- Trường hợp vì một lý do nào đó mà đơn vị không được kết nạp vào Hiệp hội thì khoản phí gia nhập sẽ được trả lại.

 

4. Sau 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hiệp hội sẽ có Quyết định của Chủ tịch về việc công nhận là Hội viên của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

 

5. Tất cả các Hội viên của Hiệp hội ngoài việc được hưởng các quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ theo Điều lệ cũng được :

- Được thông báo thường xuyên hoạt động của Hiệp hội để phối hợp tham gia.

- Được cung cấp thông tin về thị trường BĐS thường xuyên trên toàn quốc

- Được tham gia vào hoạt động góp ý, phản biện chính sách với Nhà nước đối với các chính sách. Văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp Bất động sản.

- Được tham gia các hoạt động kết nối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà kinh doanh dịch vụ Bất động sản ( Trong mạng lưới rộng lớn Hội viên của Hiệp hội).

- Được cùng với Hiệp hội tham gia các chương trình kết nối với các nhà đầu tư nước ngoài.

- Được hưởng các ưu đãi về điều kiện và học phí trong các khóa đào tạo mà Hội viên đăng ký tham dự.

- Được các chuyên gia Hiệp hội tư vấn về các hoạt động trong lĩnh vực BĐS

6. Mọi vấn đề cần trao đổi xin vui lòng liên hệ về:

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 3, Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc Gia, số 3 đường Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 04.62932028 Email: vnrea.vp@gmail.com

Điều lệ của Hiệp hội xin tra cứu tại website: www.vnrea.vn

 

Văn phòng hiệp hội