Viettel

Viettel

Công ty viễn thông quân đội Viettel

Công ty viễn thông quân đội Viettel

Sự nghiệp