Tập đoàn FPT

Tập đoàn FPT

Công ty này ở HN

Công ty chuyên kinh doanh viễn thông

Sự nghiệp