Bồi dưỡng kiến thức cho chức danh lãnh đạo doanh nghiệp ngành Công Thương
Bồi dưỡng kiến thức cho chức danh lãnh đạo doanh nghiệp ngành Công Thương
Ngày 29/5/2014, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương (VITIS) đã tổ chức Khóa bồi dưỡng và...
Sản phẩm chủ lực tạo điều kiện cho doanh nghiệp TP.HCM phát triển
Sản phẩm chủ lực tạo điều kiện cho doanh nghiệp TP.HCM phát triển
Việc công bố sản phẩm chủ lực của TP.HCM với những cơ chế, chính sách hỗ trợ thiết thực sẽ tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp Thành phố phát tri...
Ngày hội kết nối Doanh nghiệp" tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019
Ngày hội kết nối Doanh nghiệp" tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019
Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 02 và 03 tháng 5 năm 2019; tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đặc biệt, "Ngà...
Giải Tennis Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 – Cúp MD
TPHCM: Đào tạo khoảng 28.000 doanh nhân đến năm 2020
TPHCM: Đào tạo khoảng 28.000 doanh nhân đến năm 2020
UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của thành phố giai đoạn 2019 – 2020, gồm các lớp khởi sự...
Sự kiện - Giới thiệu doanh nghiệp