Nêu đầy đủ và chi tiết các thông tin: Tên gọi, biểu tượng, tôn chỉ mục đích; địa vị pháp lý, trụ sở; phạm vi, lĩnh vực hoạt động; nguyên tắc tổ chức, hoạt động; nhiệm vụ, quyền hạn của Hội CCB tỉnh/Tp trích từ Điều lệ của Hội CCB đó (Đính kèm file điều lệ).